VERGOEDING
ZORGVERZEKERING

WIJ HELPEN JE ZONDER PIJN LOPEN EN STAAN

Vergoeding zorgverzekering

Podotherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering; deze kosten hebben dus geen invloed op het eigen risico. Afhankelijk van de vergoeding in het aanvullende pakket, kan er wel sprake zijn van een eigen bijdrage als een deel niet wordt vergoed.

Per zorgverzekeraar vind je hier informatie over vergoedingen voor podotherapie in 2018. Dit overzicht is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Wij raden je aan, zeker in geval van onduidelijkheden, contact op te nemen met je zorgverzekeraar.

icon horizontal

Draai je telefoon horizontaal om het vergoedingenoverzicht goed te kunnen bekijken.

Contact
0900 – 369 33 33 (lokaal tarief)
Voorwaarden
 • Aevitae vergoedt de kosten van behandeling door een podotherapeut (geregistreerd als gekwalificeerd en praktiserend lid NVvP).
 • Tot de behandeling worden naast de consulten ook gerekend de kosten van het aanmeten, vervaardigen of repareren en afleveren van podotherapeutische zolen en orthesen.
 • Klik hier voor de uitgebreide polisvoorwaarden
AV Basic Maximaal € 75,- per verzekerde per kalenderjaar
AV Plus
Maximaal € 100,- per verzekerde per kalenderjaar
AV Extra
Maximaal € 125,- per verzekerde per kalenderjaar
AV Top Maximaal € 250,- per verzekerde per kalenderjaar
 AV Vip Maximaal € 500,- per verzekerde per kalenderjaar
Maak een afspraak
Contact
0900 – 369 33 33 (lokaal tarief)
Voorwaarden
 • Er dient een schriftelijke verwijzing van de behandelend medisch specialist of eigen huisarts te zijn waaruit duidelijk
  blijkt dat er een medische indicatie voor podotherapie aanwezig is.
 • De behandeling moet gegeven zijn door een podotherapeut die erkend is door de Nederlandse Vereniging voor
  Podotherapeuten.
 • De steunzolen moeten voorgeschreven zijn door de behandelend arts.
 • Klik hier voor de uitgebreide polisvoorwaarden
AV Basis
 • Consulten: 100% tot max. € 300,- per kalenderjaar
 • Steunzolen: één paar steunzolen tot max. € 35,- per kalenderjaar
AV Uitgebreid
 • Consulten: 100% tot max. € 300,- per kalenderjaar
 • Steunzolen: één paar steunzolen tot max. € 70,- per kalenderjaar
AV Totaal
 • Consulten: 100% tot max. € 500,- per kalenderjaar
 • Steunzolen: één paar steunzolen tot max. € 100,- per kalenderjaar
 AV Top
 • Consulten: 100% tot max. € 500,- per kalenderjaar
 • Steunzolen: één paar steunzolen tot max. € 100,- per kalenderjaar