VERGOEDING
ZORGVERZEKERING

WIJ HELPEN JE ZONDER PIJN LOPEN EN STAAN

Vergoeding zorgverzekering

Podotherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering; deze kosten hebben dus geen invloed op het eigen risico. Afhankelijk van de vergoeding in het aanvullende pakket, kan er wel sprake zijn van een eigen bijdrage als een deel niet wordt vergoed.

Per zorgverzekeraar vind je hier informatie over vergoedingen voor podotherapie in 2018. Dit overzicht is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Wij raden je aan, zeker in geval van onduidelijkheden, contact op te nemen met je zorgverzekeraar.

icon horizontal

Draai je telefoon horizontaal om het vergoedingenoverzicht goed te kunnen bekijken.

Contact
0900 – 369 33 33 (lokaal tarief)
Voorwaarden
 • Aevitae vergoedt de kosten van behandeling door een podotherapeut (geregistreerd als gekwalificeerd en praktiserend lid NVvP).
 • Tot de behandeling worden naast de consulten ook gerekend de kosten van het aanmeten, vervaardigen of repareren en afleveren van podotherapeutische zolen en orthesen.
 • Klik hier voor de uitgebreide polisvoorwaarden
AV Basic Maximaal € 75,- per verzekerde per kalenderjaar
AV Plus
Maximaal € 100,- per verzekerde per kalenderjaar
AV Extra
Maximaal € 125,- per verzekerde per kalenderjaar
AV Top Maximaal € 250,- per verzekerde per kalenderjaar
 AV Vip Maximaal € 500,- per verzekerde per kalenderjaar
Maak een afspraak
Contact
0900 – 369 33 33 (lokaal tarief)
Voorwaarden
 • Er dient een schriftelijke verwijzing van de behandelend medisch specialist of eigen huisarts te zijn waaruit duidelijk
  blijkt dat er een medische indicatie voor podotherapie aanwezig is.
 • De behandeling moet gegeven zijn door een podotherapeut die erkend is door de Nederlandse Vereniging voor
  Podotherapeuten.
 • De steunzolen moeten voorgeschreven zijn door de behandelend arts.
 • Klik hier voor de uitgebreide polisvoorwaarden
AV Basis
 • Consulten: 100% tot max. € 300,- per kalenderjaar
 • Steunzolen: één paar steunzolen tot max. € 35,- per kalenderjaar
AV Uitgebreid
 • Consulten: 100% tot max. € 300,- per kalenderjaar
 • Steunzolen: één paar steunzolen tot max. € 70,- per kalenderjaar
AV Totaal
 • Consulten: 100% tot max. € 500,- per kalenderjaar
 • Steunzolen: één paar steunzolen tot max. € 100,- per kalenderjaar
 AV Top
 • Consulten: 100% tot max. € 500,- per kalenderjaar
 • Steunzolen: één paar steunzolen tot max. € 100,- per kalenderjaar
Maak een afspraak
Contact
0900 – 16 16 160 (20ct/gesprek + belkosten)
Voorwaarden
 • U krijgt een vergoeding voor podotherapie tot een maximumbedrag.
 • De behandelingen en hulpmiddelen worden opgeteld tot het maximumbedrag is bereikt.
 • Dit maximumbedrag is per kalenderjaar.
 • Klik hier voor de uitgebreide polisvoorwaarden
Budget Geen dekking
Extra
Maximaal € 150,- per kalenderjaar
Jong Maximaal € 150,- per kalenderjaar
Maak een afspraak
Contact
071 – 751 00 22 (lokaal tarief)
Voorwaarden
 • Wij vergoeden de kosten van behandeling door een (sport)podotherapeut en/of (sport)steunzolen.
 • Tot de genoemde behandelingen rekenen wij naast de consulten ook de kosten van het aanmeten, vervaardigen, afleveren en repareren van podotherapeutische zolen en orthesen.
 • De podotherapeut moet geregistreerd staan in het kwaliteitsregister Paramedici.
 • Niet vergoed worden de kosten van schoenen en schoenaanpassingen.
 • Klik hier voor de uitgebreide polisvoorwaarden
AV Start
AV Intro
Geen dekking
AV Royaal
Maximaal € 100,- per persoon per kalenderjaar, waaronder maximaal 1 paar (sport)steunzolen
AV Excellent
Maximaal € 200,- per persoon per kalenderjaar, waaronder maximaal 1 paar (sport)steunzolen
Maak een afspraak
Contact
020 – 586 66 66
Voorwaarden
 • In aanmerking komen de kosten van behandelingen/consulten door een podotherapeut, per verzekerde, per kalenderjaar
 • In aanmerking komen de kosten van steunzolen/podotherapeutische zolen, per verzekerde, per kalenderjaar
 • Klik hier voor de uitgebreide polisvoorwaarden
AV Comfort Geen dekking
AV Comfort Extra
Consult/Behandeling: 100% tot maximaal € 115,- kalenderjaar
Steunzolen: 100% tot maximaal € 60,00 per kalenderjaar
Maak een afspraak
Contact
078 – 6 118 111
Voorwaarden
 • Wij vergoeden de kosten van behandeling door een podotherapeut.
 • Tot de behandeling worden naast de consulten ook gerekend de kosten van het aanmeten, vervaardigen en afleveren van podotherapeutische zolen en orthesen.
 • Uitsluiting: Orthopedische (steun-/inleg) zolen, vervaardigd door een orthopedisch schoenmaker/orthopedisch centrum, komen niet voor vergoeding in aanmerking.
 • Klik hier voor de uitgebreide polisvoorwaarden
All-in-1
Maximaal € 70,- per persoon per kalenderjaar
Maak een afspraak
Contact
088 – 131 01 39 (lokaal tarief)
Voorwaarden
AV Goed
Geen dekking
AV Beter
Geen dekking
Maak een afspraak
CZ_logo
Contact 088 555 77 77
Voorwaarden
  • Degene die als podotherapeut de status “kwaliteitsgeregistreerd” heeft in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid is van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP).
  • Algemene voetzorg:
   • Een podotherapeut voert de voetzorg uit.
   • Een arts heeft voor aanvang van de behandeling vastgesteld dat de voetzorg medisch noodzakelijk is.
  • Voetzorg bij bepaalde aandoeningen:
   • U lijdt aan reumatoïde artritis of ernstige bloedvatproblemen in de benen.
   • De zorg wordt uitgevoerd door een podotherapeut.
   • U moet vooraf bij ons zorgadvies hebben aangevraagd en een akkoordverklaring van ons hebben gekregen. Wij kunnen aan deze akkoordverklaring aanvullende voorwaarden stellen.
   • Een arts heeft voor aanvang van de behandeling vastgesteld dat de voetzorg of het consult medisch noodzakelijk is.
  • Hulpmiddelen voetzorg (zooltjes, tape, drukverband, nagelprothesen en nagelbeugels) worden vergoed vanuit de rubriek hulpmiddelen voetzorg.
  • Klik hier voor de uitgebreide polisvoorwaarden
AV Start
Geen dekking
AV Basis
AV Jongeren
Gemeenten Start
Algemene voetzorg: maximaal € 70,-
Voetzorg bij bepaalde aandoeningen: € 70,-
Hulpmiddelen: maximaal € 60,- per jaar.
AV Plus
AV Top
Algemene voetzorg: maximaal € 115,-
Voetzorg bij bepaalde aandoeningen: maximaal € 230,-
Hulpmiddelen: maximaal € 75,- per jaar.
AV Ideaal
AV Gezinnen
Gemeent. Extra
Algemene voetzorg: maximaal € 115,-
Voetzorg bij bepaalde aandoeningen: maximaal € 115,-
Hulpmiddelen: maximaal € 60,- per jaar.
AV Excellent
AV Supertop
Algemene voetzorg: 100%
Voetzorg bij bepaalde aandoeningen: 100%
Hulpmiddelen: maximaal € 75,- per jaar.
AV 50+
Algemene voetzorg: maximaal € 115,-
Voetzorg bij bepaalde aandoeningen: maximaal € 230,-
Hulpmiddelen: maximaal € 60,- per jaar.
Gemeenten Extra Uitgebreid Algemene voetzorg: maximaal € 250,-
Voetzorg bij bepaalde aandoeningen: maximaal € 250,-
Hulpmiddelen: maximaal € 180,- per jaar.
Maak een afspraak
czdirect
Contact Klik hier voor de contactpagina van CZdirect.
Voorwaarden
 • Degene die als podotherapeut de status “kwaliteitsgeregistreerd” heeft in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid is van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP).
 • Algemene voetzorg:
  • Een podotherapeut voert de voetzorg uit.
  • Een arts heeft voor aanvang van de behandeling vastgesteld dat de voetzorg medisch noodzakelijk is.
 • Voetzorg bij bepaalde aandoeningen:
  • U lijdt aan reumatoïde artritis of ernstige bloedvatproblemen in de benen.
  • De zorg wordt uitgevoerd door een podotherapeut.
  • U moet vooraf bij ons zorgadvies hebben aangevraagd en een akkoordverklaring van ons hebben gekregen. Wij kunnen aan deze akkoordverklaring aanvullende voorwaarden stellen.
  • Een arts heeft voor aanvang van de behandeling vastgesteld dat de voetzorg of het consult medisch noodzakelijk is.
 • Hulpmiddelen voetzorg (zooltjes, tape, drukverband, nagelprothesen en nagelbeugels) worden vergoed vanuit de rubriek hulpmiddelen voetzorg.
 • Klik hier voor de uitgebreide polisvoorwaarden
AV Start
Geen dekking
AV Basic
Geen dekking
AV Extra
Geen dekking
Maak een afspraak
de-amersfoortse
Contact
033 – 464 20 61
Voorwaarden
 • U wordt behandeld door een podotherapeut die voldoet aan de eisen als vermeld in het besluit Stb. 1997,523.
 • Wij vergoeden alleen behandelingen en consulten.
 • Wij vergoeden geen:
  • Verwijderen van eelt om cosmetische of verzorgende redenen en het knippen van teennagels.
  • Siliconenorthese, orthonyxie, nagelbeugel en laterale wig.
 • Klik hier voor de uitgebreide polisvoorwaarden
AV Compact
Geen dekking
AV Extra Behandeling: 100%
Inlegzolen: 100% voor één paar per kalenderjaar
AV Start Behandeling: maximaal € 100,- per kalenderjaar
Inlegzolen: maximaal € 50,- per kalenderjaar
AV Uitgebreid Behandeling: 100%
Inlegzolen: 100% voor één paar per kalenderjaar
AV Optimaal
Behandeling: 100%
Inlegzolen: 100% voor één paar per kalenderjaar
Maak een afspraak
de-friesland
Contact 058 – 291 31 31 (lokaal tarief)
Voorwaarden
 • U heeft recht op vergoeding van de kosten van behandeling door een in Nederland gevestigde podotherapeut die als ‘kwaliteitsgeregistreerd’ is ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici.
 • U heeft een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist.
 • Vergoeding van inlegzolen valt onder het artikel steun- en therapiezolen.
 • Bij een tijdelijke onderbreking van de verzekering van maximaal twaalf maanden, wordt de verzekeringsduur geacht niet te zijn onderbroken en telt de duur van de onderbreking mee voor het bepalen van de termijn van twee kalenderjaren.
 • Klik hier voor de uitgebreide polisvoorwaarden
AV Budget
AV Standaard
AV Frieso Compact
Behandeling: Geen dekking
Hulpmiddelen: Geen dekking
AV Frieso Compleet
Behandeling: maximaal € 250,- per kalenderjaar
Hulpmiddelen: 100% voor één paar per kalenderjaar
AV Extra
Behandeling: maximaal € 150,- per kalenderjaar
Hulpmiddelen: maximaal € 100,- per twee kalenderjaren
AV Optimaal
Behandeling: maximaal € 250,- per kalenderjaar
Hulpmiddelen: maximaal € 100,- per twee kalenderjaren
Maak een afspraak
de-goudse
Contact 0182 – 544 544 (lokaal tarief)
Voorwaarden
 • Er dient een schriftelijke verwijzing van de behandelend medisch specialist of eigen huisarts te zijn waaruit duidelijk blijkt dat er een medische indicatie voor podotherapie aanwezig is.
 • De behandeling moet gegeven zijn door een podotherapeut die erkend is door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.
 • De steunzolen moeten voorgeschreven zijn door de behandelend arts.
 • Klik hier voor de uitgebreide polisvoorwaarden
AV Basis
Consulten: 100%, tot een maximum van € 300,- per kalenderjaar.
Steunzolen: één paar per kalenderjaar tot maximaal € 35,-.
AV Uitgebreid
Consulten: 100%, tot een maximum van € 300,- per kalenderjaar.
Steunzolen: één paar per kalenderjaar tot maximaal € 70,-
AV Totaal
AV Top
Consulten: 100%, tot een maximum van € 500,- per kalenderjaar.
Steunzolen: één paar per kalenderjaar tot maximaal € 100,-
Maak een afspraak
deltalloyd
Delta Lloyd is gefuseerd met Nationale Nederlanden
Contact 026 – 353 53 53 (lokaal tarief)
Voorwaarden
 • Degene die als podotherapeut de status “kwaliteitsgeregistreerd” heeft in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid is van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP).
 • Algemene voetzorg:
  • Een podotherapeut voert de voetzorg uit.
  • Een arts heeft voor aanvang van de behandeling vastgesteld dat de voetzorg medisch noodzakelijk is.
 • Voetzorg bij bepaalde aandoeningen:
  • U lijdt aan reumatoïde artritis of ernstige bloedvatproblemen in de benen.
  • De zorg wordt uitgevoerd door een podotherapeut.
  • U moet vooraf bij Delta Lloyd zorgadvies hebben aangevraagd en een akkoordverklaring hebben gekregen. Delta Lloyd kan aan deze akkoordverklaring aanvullende voorwaarden stellen.
  • Een arts heeft voor aanvang van de behandeling vastgesteld dat de voetzorg of het consult medisch noodzakelijk is.
 • Hulpmiddelen voetzorg (zooltjes, tape, drukverband, nagelprothesen en nagelbeugels) worden vergoed vanuit de rubriek hulpmiddelen voetzorg.
 • Klik hier voor de uitgebreide polisvoorwaarden
AV Start
Geen dekking
AV Extra Algemene voetzorg: maximaal € 100,- per jaar
Voetzorg bij bepaalde aandoeningen: maximaal € 100,- per jaar
Hulpmiddelen: maximaal € 100,- per jaar
AV Compleet
Algemene voetzorg: maximaal € 150,- per jaar
Voetzorg bij bepaalde aandoeningen: maximaal € 150,- per jaar
Hulpmiddelen: maximaal € 150,- per jaar
AV Comfort
Algemene voetzorg: maximaal € 150,- per jaar
Voetzorg bij bepaalde aandoeningen: maximaal € 500,- per jaar
Hulpmiddelen: maximaal € 200,- per jaar
AV Top
Algemene voetzorg: maximaal € 150,- per jaar
Voetzorg bij bepaalde aandoeningen: 100%
Hulpmiddelen: 100%
AV Zilver
Algemene voetzorg: maximaal € 70,- per jaar
Voetzorg bij bepaalde aandoeningen: geen dekking
Hulpmiddelen: maximaal € 60,- per jaar
Maak een afspraak
ditzo
Contact 030 – 699 79 30
Voorwaarden
ZorgGoed
Geen dekking
ZorgBeter
Geen dekking
ZorgBest
75% maximaal € 250,- per kalenderjaar (incl. 1 paar therapeutische zolen)
Maak een afspraak